Netradiční branný den s programem POKOS (Příprava občanů k obraně státu) zažily koncem školního roku děti ze ZŠ U Kostela v Moravské Třebové. Na rozdíl od jejich vrstevníků z jiných měst totiž armádu představili studenti z místní Vojenské střední školy a Vyšší odborné školy MO ve spolupráci s Krajským vojenským velitelstvím Pardubice. A díky tomu, že šlo vlastně o sousedy, navíc jen o trochu starší, bylo vyprávění o životě v uniformě daleko zajímavější.

„Je to tak. Děti ze základní školy informace daleko lépe přijímaly, program bavil i samotné studenty vojenské střední školy. Všichni si den s armádou náramně užili,“ potvrdila kapitánka Tereza Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Studenti navíc pro žáky připravili dvakrát tolik stanovišť, na nichž si mohli vyzkoušet každodenní rutinu profesionálního vojáka. Největší úspěch sklidilo rozdělávání ohně křesadlem, nechyběla ani zkouška orientace v mapě, trénink poskytnutí první pomoci, ukázka spojovací, chemické a zdravotnické přípravy či podrobné představení výstroje (uniformy) a výzbroje (zbraní) vojáka.

Vojenská střední škola v Moravské Třebové je ideální volbou pro ty, které armáda zajímá. Tamní studenti se proto snažili žákům základní školy objasnit všechny podstatné informace, které se studia na této střední škole týkají. Včetně toho, že na rozdíl od ostatních, tito studenti v uniformě jen nesedí v lavicích, ale naučí se i spoustu praktických dovedností, které s armádou souvisejí – například základy boje zblízka, schopnost přežít v přírodě a poradit si v krizových situacích. A že za profesionálními vojáky ve znalostech rozhodně nezaostávají, potvrdila jedna z učitelek: „Schopnosti studentů vojenské střední školy děti fascinovaly. Byly překvapené, kolik toho jejich jen o málo starší kamarádi umí a znají.“

Žáci prvního stupně si zase užívali maskování vojenskými barvami na obličej. Součástí jednoho stanoviště bylo i povídání o tom, co si zabalit do evakuačního zavazadla v případě krizové situace. „Menší děti by si vzaly oblíbeného plyšáka nebo domácího mazlíčka. Ale překvapily mě odpovědi starších: Jeden z dotázaných dokonce dokázal během chvilky vyjmenovat vše, co by mělo takové zavazadlo obsahovat,“ potvrdila s údivem kapitánka Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice.

Za prokázané znalosti si žáci odnesli řadu dárků. Vojákům pak byly odměnou nadšené pohledy dětí během celého branného dne a smutek ve chvíli, kdy se museli rozloučit.

· Cílem projektu POKOS je zprostředkovat setkávání žáků základních a středních škol s vojáky Armády ČR a vhodnou formou jim vysvětlit skutečnosti, které souvisejí s obranou státu, historií naší armády a řešením krizových situací.

Tereza Kembická