Jsou hrady a zámky všeobecně známé a pak jsou ty, které se stávají známé až v poslední době. Většinou byly za totality v dezolátním stavu, protože zde hospodařilo JZD nebo Státní statek, které jim nevěnovaly sebemenší údržbu. Pak se jich ujal zachránce a najednou se vylouply v celé své kráse a srdce každého milovníka památek zaplesá. Karlštejn a Hlubokou zná každý. Ale kdo zná třeba zámek Stekník?

Tak ho pojďme navštívit. Je to jeden z našich nejkrásnějších rokokových zámků a najdeme ho blízko Žatce uprostřed chmelnic. Dnes je zase pýchou kraje, ale donedávna tomu tak nebylo. Jednopatrový dvoukřídlý zámek vybudoval Jan Jiří Kulhánek na místě středověké tvrze.Pozemky zakoupil roku 1681 a vystavěl zde barokní zámek. Kulhánkovi byli bohatá žatecká měšťanská rodina, která získala hraběcí titul.

Svojanovské stíny.
TAJEMNO: Komu patří stíny, které se zjevují na hradě? Odpoví dušičkový čas

Vnuk Jana Jiřího – Jan František Kulhánek se pustil do náročné přestavby a barokní zámek změnil na rokokový. Při přestavbě vložil do hlavní budovy zámku rondel s balkonem. Naprosto unikátní je zámecký park. Svažitý terén pod zámkem umožnil vybudování terasovité zahrady. Teras se zde nachází pět a jsou propojeny schodišti a odpočívadly. Je zde vybudován důmyslný systém zavlažování. Dole pod terasami se nachází bazén s Neptunem sedícím na delfínovi. Vznikl neobvyklý park italského typu, kterých u nás moc není. Zahradu zdobí množství soch a plastik.

Posledním soukromým majitelem zámku byl švýcarský konzul Gérard Déteindre. Po válce zámek využíval Výzkumný ústav chmelařský. V 50. a 60.letech zámek sloužil jako ubytovna chmelových brigádníků. Dodnes žijí pamětníci, kteří vzpomínají na umývárny na nádvoří a večery při kytaře. Nejznámějším účastníkem chmelových brigád je Zdeněk Svěrák, který sem jezdil jako učitel žateckého gymnázia v 60. letech. Zámek využívala i Národní galerie jako depozitář obrazů.

Přehrada Křižanovice, letecký pohled na hráz.
FOTO: Nejmladší přehrada vznikla kvůli výrobě energie. Má špičkovou elektrárnu

Ve 20. století zámek neudržitelně chátral. A nádherný park téměř zmizel. Od r. 1997 je zámek v majetku Památkového ústavu, který začal rozsáhlou rekonstrukci. Zámek je zpřístupněn veřejnosti a postupně jsou opravovány další prostory. Můžeme zde vidět zrestaurovanou kapli Navštívení Panny Marie, která byla založena 1765. Je zde původní mobiliář z r. 1772, historické varhany, nástropní fresky. Po obnově jsou i chodby v prvním patře, nádherný oválný hlavní sál, postupně jsou zpřístupňovány jednotlivé komnaty. V přízemí se nachází výstava historických kočárků a hraček ze soukromé sbírky Hany Müllerové. Ta sbírá kočárky od r. 2007 a najdeme jich zde přes 300. Kuriozitou je např. americký kočárek ve tvaru opalovací kukaně z Rujany nebo japonský skládací kočárek.

Já jsem byla na Stekníku dvakrát. Poprvé byla v rekonstrukci kaple, která se při mé druhé návštěvě již skvěla ve své původní kráse. Při druhé návštěvě byl v rekonstrukci hlavní sál. Ten už nyní vypadá jako nový. Také fasáda ještě nebyla obnovena, ani zahrady nebyly ještě dokončeny.

Opravy jdou pomalu, práce je zde ještě hodně, ale opravy zdárně probíhají a zámek se postupně ukazuje ve své původní nádheře. Každým rokem přibyde něco nového a dnes již návštěvník může spatřit zámek v obnoveném kabátku i skvostné terasovité zahrady.

Alena Hesounová

V říjnu je zámek Stekník otevřen o víkendech,  přístupný bude také během podzimních prázdnin (26. a 27. října) a na státní svátek (28. října).