V pondělí 28. března 2022 proběhlo v Tylově domě v Poličce školení pedagogů základních a středních škol k provádění výuky v oblasti přípravy občanů k obraně státu. Školení vedla kapitánka Tereza Kembická z Krajského vojenského velitelství Pardubice. Město Polička pomohlo zprostředkovat pro toto školení skvělý prostor včetně drobného občerstvení.

Přes čtyřicet učitelek a učitelů tvořilo aktivní skupinu, která se snažila všechny přednesené informace vstřebat tak, aby dokázali tuto problematiku předat svým žákům a studentům ve svých předmětech.

Cílem školení bylo seznámit učitelé se základními informacemi o obraně státu a povinnostech, které nám všem občanům České republiky v souvislosti s obranou státu vznikají. Zvýšit jejich povědomí, že obrana státu není pouze záležitostí ozbrojených sil a profesionálních vojáků, ale hlavně občanskou povinností a morálním závazkem, který mohou naplnit například vstupem do aktivní zálohy nebo dobrovolným absolvováním vojenského cvičení, a tím tak dobrovolně převzít výkon branné povinnosti. Krátkou přednášku o náboru zde měla i nadrotmistryně Blanka Pavelková z rekrutačního pracoviště Pardubice.

Dále byla prezentována témata, jako je zapojení ČR do mezinárodních organizací a zahraničních misí, struktura ozbrojených sil a Armády České republiky, představení vojenských útvarů a zařízení a otázky branné povinnosti.

Důležitou součástí tohoto školení bylo také navázat vzájemný kontakt mezi školami a Krajským vojenským velitelstvím Pardubice a poskytnout jim nabídku doplňkového programu pro žáky a studenty formou prezentace POKOS na školách a seznámit je s branně – vědomostními soutěžemi. Pro podporu tohoto vzdělání byla kantorům předána příručka POKOS pro učitele.

Vzhledem k tomu, že součástí POKOS je i zdravotnická příprava, byla pro učitele připravena zajímavá praktická přednáška první pomoci zkušeným vojenským zdravotnickým záchranářem kapitánem Janem Krutišem, instruktorem Katedry urgentní medicíny a všeobecného lékařství Univerzity obrany. Tato prezentace u učitelů získala velký ohlas, protože se dozvěděli důležité informace, které mohou přispět k záchraně života nejen dětí.

„Díky srozumitelnosti předávaných informací o obraně státu, popisování reálných zážitků přednášejících a možnosti si vyzkoušet různé zdravotnické pomůcky, jsme si mnohem snadněji zapamatovali a utřídili získané vědomosti. Věřím, že takto poutavé přednášky pořádané armádou by zaujaly nejenom dospělé, ale i žáky ve školách,“ dodala magistra Nováková ze Základní školy a mateřské školy Proseč.

Tereza Kembická