Divoká Orlice prodírající se soutěskou skalních útvarů stříbropěnnými peřejemi zde vytváří romantické údolí lákající k návštěvám milovníky přírody. Nejkrásnější procházka podél řeky vede z kamenného mostu přes Schůdkovou skálu k Pašerácké lávce. Za ní vystoupáme na Pašeráckou skálu a po druhém břehu se můžeme vrátit opět na parkoviště u mostu. Budeme-li se chovat tiše, spatříme v kamenitém korytu řeky skorce vodního či konipasa horského. Samozřejmě uvidíme i mnoho méně obvyklých druhů rostlin typických pro tento biotop. Pamatujme však, že právě tady, v přírodní rezervaci, platí známé heslo „Poznávej a chraň!”

Josef Kvičera