Návštěva prvních tříd při příležitosti pololetního vysvědčení se stala již tradicí a patří k milým povinnostem vedení našeho města. Kromě korunek Královských věnných měst dostaly děti i pastelky a kvízový sešit o městě Poličce.

Do lavic v tomto školním roce usedlo 101 prvňáků, z toho tří třídy otevřela Masarykova ZŠ – 70 dětí a 2 třídy ZŠ Na Lukách – 31 dětí.