Když chcete slyšet a vidět co nejvyšší počet ptačích druhů, je potřebné si trochu přivstat. Mnoho ptáků je nejvíce aktivních brzy ráno, kdy můžete i v centrech měst zaznamenat v hnízdní době několik desítek druhů opeřených zpěváků.

Nejčastěji uslyšíte a uvidíte oba druhy našich vrabců, sedmihláska hajního, několik druhů strakapoudů, nebo nekorunovaného krále mezi pěvci – slavíka obecného. 

Za fotografie pěvců děkujeme Východočeskému muzeu.