Termokamera umožňuje z bezpečné vzdálenosti zjistit teplotu předmětů, stěn a prvků konstrukce objektů, odhalit skrytá ohniska hoření, a tím pomáhá k rychlejšímu a efektivnějšímu hašení.

Dále umožňuje rychlejší orientaci zasahujících hasičů a vyhledávání osob nebo předmětů v zakouřených či nedostatečně osvětlených prostorech.

V našem případě byla využita ihned po předání od dodavatele. Krátce poté, co jsme ji převzali, vypukl v naší obci požár objektu na zpracování dřevního odpadu. Termokamera tedy byla v akci již první den, a tímto prověřovacím testem prošla na výbornou.

Chtěl bych touto cestou poděkovat členům SDH Pomezí za jejich aktivní činnost nejen v rámci výjezdové jednotky. Dále chci poděkovat společnosti Požární bezpečnost s.r.o. za dlouholetou spolupráci. Velké díky patří Nadaci Agrofert, která podpořila naší činnost již třetím příspěvkem (mimo termokamery také pořízení defibrilátoru a zásahových přileb).

Petr Janda
velitel
JSDH Pomezí