Jak je patrné z přehledu aktuálních výjezdů HZS ČR na území Pardubického kraje, celkem osmnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se ve čtvrtek 11. srpna odpoledne podílelo na likvidaci lesního požáru v katastru Slatiňan poblíž soustavy Kochánovických rybníků. Právě rybníky Perný a Vilém se staly zdrojem kyvadlové dopravy vody cisternami do kopce na místa požáru, jemuž hasiči nedovolili, aby se rozšířil do vzrostlých porostů.

V době, kdy je pro suchem trpící lesy nebezpečím každá neopatrnost, která by mohla vést ke vzniku ohně, pro což máme příklady u nás, v Evropě i v zámoří, přesto nacházíme v lesích stopy nedávných ohnišť či odhozené nedopalky cigaret. Motýl ohniváček z louky pod Kochánovickými rybníky ale za vznik požáru, naštěstí během několika hodin likvidovaného, určitě nemůže. Fotogalerie ilustruje, jak křehký je les v soudobém klimatu a kolik úsilí musí vynaložit hasiči, aby zvládli situaci, kterou nikdo z nich neplánoval. Další nezbytnou součástí likvidace požáru jsou následné noční hlídky na požářišti. Děkujeme!

Hana Vincenciová