Gratulanti se scházeli postupně během tří dnů. Jubilantku navštívili zastupitelé obce, sousedi i rodina ze vzdálených míst České republiky. Ještě jednou přeje hodně zdraví a spokojenosti dcera Danuše s rodinou.

Danuše Jílková