Na konci malebného Terčina údolí u Nových Hradů v jižních Čechách, na mírném svahu nad řekou Stropnicí, se nachází tvrz Cuknštejn.

Vzácně a ojediněle dochovaná středověká stavba z let 1488-91.

Na Cuknštejn se jde z vesničky Světví úzkou venkovskou silničkou. Do Světví jede bus, dál se musí pěšky. Ke tvrzi samotné nic nejede. Člověk si tady připadá trochu jak na konci světa mimo civilizaci. Skoro tady nejezdí auta. My jsme si sem udělali výlet v létě, kdy silničku lemovaly krásné červené jeřabiny. I v zimě je sem hezká procházka, všude napadaný čistý a bílý sníh. Klid a ticho přírody, vybočení z hlučného stereotypu dnešní doby. Romantika. Jdeme, mlčíme a najednou se před námi zjeví mohutná tvrz. Okolo nic, jen stromy a louky. Kraluje tady sama uprostřed přírody. Kolik existuje neporušených středověkých gotických tvrzí?

Je to čtyřkřídlá jednopatrová stavba s pravidelným čtvercovým dvorem, mohutnou osmibokou věží. Kolem tvrze je hluboký příkop. Za třicetileté války byla tvrz zpustošena, v 17. a 19. stol. zde proběhly opravy. Do r. 1945 byla v majetku hraběte Buquoye.

Za totality tvrz sloužila jako rekreační objekt. Bohužel se jí nedostalo žádné údržby, takže se dostala do havarijního stavu a pro špatný stav byla zavřena. Naštěstí mezi námi existují lidé, kteří nemají šlechtický původ, ale přesto žijí na zámku, hradě, tvrzi. Jen proto, že mají rádi historii a chtějí zachránit kulturní památku. Nadšenci,kteří tomu dají vše.

I Cuknštejn měl štěstí. V roce 2000 tvrz koupil pan Tomáš Pek, podnikatel z Prahy a v současné době probíhá rekontrukce. Příležitostně je tvrz přístupná.

A kdo by toužil spatřit alespoň nádvoří a část interiéru, umožní nám to pohádka Hodinářův učeň, která se zde částečně natáčela.

Alena Hesounová