Základ sboru tvořilo každoročně 60 až 65 dětí vybraných ze sedmi, později z deseti školek. Jednou týdně se děti scházely na X. MŠ, kde pod vedením sbormistryně Jiřiny Skřenkové a klavíristky Vlasty Friedlové, obě učitelky z X. MŠ, nacvičovaly svůj repertoár. Se sborem úzce spolupracoval Vítězslav Veselý, učitel tehdejší lidové školy umění, který pomáhal nejen odbornou radou, ale i tím, že pro sbor skládal písničky.

Prvním veřejným vystoupením sboru byla účast na přehlídce pěveckých sborů v Hradci Králové. V roce 1987 změnil sbor své vedení. Sbormistryní se stala Ivana Bečková, učitelka X. MŠ a klavírní doprovod převzala Ilona Mullerová, učitelka ZUŠ.

Zkoušky sboru jsou koncipovány tak, aby probudily v dětech lásku k hudbě, rozvíjely jejich pěvecké vlohy, rytmické cítění a hudebně pohybové dovednosti.

V roce 1993 změnil PS Svitaváček jak vedení sboru, tak i sídlo. Přestěhoval se z X. MŠ na II. MŠ, Větrná 11. Vedení sboru se ujala Olga Skoumalová, učitelka ZUŠ, klavírní doprovod zajišťovala dva roky Naděžda Mašková, učitelka II. MŠ. Poté se ujal klavírního doprovodu Karel Sax, ředitel ZUŠ. Ten byl krátkodobě zastupován Vlastou Víškovou, učitelkou ZUŠ, Janou Macháčkovou učitelkou VI. ZŠ a Ludmilou Bohdálkovou, učitelkou II. MŠ. Ludmila Bohdálková, nyní Juzová v roce 2009 přebrala pomyslnou dirigentskou hůlku.

Klavírní doprovod zajišťuje Karel Sax. V tomto obsazení funguje sbor dosud. Každoročně se mění členové ve sboru. Šestiletí odcházejí do ZŠ a tříletí přicházejí. Tím je práce sbormistryně náročnější, ale o to zajímavější. Svitaváček spolupracuje s dalšími pěveckými sbory, se kterými se setkává na společných vystoupeních. Prvním sborem je PS Dalibor, se kterým absolvoval několik vánočních vystoupení v mateřských školách. Dále jsou to PS Zvoneček, PS Hlásek, PS Quodlibet, PS Gaudium, PS Cvrčci a PS Svitavánek.

Se svým repertoárem se sbor zúčastňuje přehlídek DPS okresu Svitavy, zahajuje mezinárodní FAPS. Vystupuje na benefičních koncertech, vánočních a novoročních koncertech, obohacuje vernisáže výstav v muzeu, vystupuje v klubu důchodců, v DDM, v ÚSP a na jiných akcích města Svitavy.

Od roku 1996 až dosud zrealizoval sbor 126 vystoupení. Tento počet hovoří sám za sebe. Sbor sklízí plody ze stromu, který byl zasazen v roce 1974. Prvním členům sboru bude v letošním roce již 50 let. S potěšením sledujeme bývalé členy zpívající ve sborech základních, středních nebo uměleckých škol, muzikanty, nebo tanečníky. Základy, které získali ve sboru, jsou zúročeny.

Poděkování patří všem, kteří se zasloužili o to, že PS Svitaváček se narodil, žije a slaví své 45. narozeniny.

Své jubileum bude oslavovat v úterý 10. prosince v 17 hodin v multifunkčním sále Fabriky ve Svitavách.

Na oslavu zve rodiče, bývalé členy a všechny příznivce sborového zpěvu. Přijďte si nás i naše hosty poslechnout.

Ludmila Juzová