Pozvání inciátora debaty Mgr. Davida Schejbala přijal Doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., který vede v Olomouci Katedru rozvojových studií na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého. Pavel Nováček je odborníkem, kterého zajímají horká témata: udržitelný rozvoj, globální enviromentání problémy a prognostika. V roce 2015 napsal text Přemítání nad encyklikou Laudato si’ papeže Františka a z pohledu statistika a prognostika říká prostě v závěru své knížky slovy Basila Velikého: „Má-li svět počátek a byl-li stvořen, hledejme, kdo jej stvořil a kdo mu dal počátek, tedy toho, kdo je jeho Stvořitelem.“

RNDr. Miroslav Kundrata je zase praktik a aktivista, spoluzakládal Nadaci Partnerství, vedl ji 25 let. Pod jeho vedením dokázala Nadace Partnerství podpořit přes 3600 projektů částkou 440 milionů Kč. Směřoval nadaci k tomu, aby žila svoji misi mj. tím, že uskutečnil vizi uhlíkově neutrálního areálu Otevřená zahrada. Věří, že změnu je možné dosáhnout kritickým množstvím pozitivních příkladů. Podílel se také na projektech Veronica v rodné obci Hostětín, do které nasměroval v roce 2010 návštěvu prince Charlese. Nyní se věnuje strategickému rozvoji a klíčovým projektům, jako je iniciativa Sázíme budoucnost. To je 10 miliónů stromů vysazených mimo les do pěti let.

Je tedy jasné, že budeme debatovat od globálních až po lokální dopady klimatických změn.

Debatu budou moderovat aktivistky ze sdružení Fridays for Future Vendula Nováčková, Dominika Střasáková a Anežka Vopařilová spolu s Danielem Kvasničkou. Přijďte klást otázky a spolu s námi hledat, co by se mohlo pro naši planetu udělat právě u nás a v okolí.

Organizátoři