Mezi zařazenými snímky je i fotografie Pavla Kyseláka, kterou pořídil v den státního svátku 28. října 1988 na jevíčském vlakovém nádraží původně jako péefko pro rok 1989. V té chvíli ovšem netušil, k jaké další velké změně vlastně dojde. A tak po letech tento snímek ve svém archívu lakonicky a poněkud nadneseně nazval „Jevíčská předzvěst sametové revoluce“. K té zásadní politicko-společenské výhybce totiž došlo shodou okolností jen za rok a pár dní poté. K probíhající výstavě vyšel také Sametový zpravodaj, který rovněž obsahuje tuto fotografii, pořízenou v roce 1988 právě na jevíčském nádraží.

Pavel Kyselák