Dnešním cílem, který nás pohladí po duši, je zřícenina hradu Cimburk u Městečka Trnávka. Procházka přírodou a na jejím konci nás čeká odměna – krásný romantický hrad.

Hrady s jménem Cimburk bývaly dokonce tři. První stál ve 13. století u Kutné Hory. Druhý se nachází na Moravě u Koryčan, okres Kroměříž, a třetí, náš dnešní cíl, se tyčí nad Městečkem Trnávka. Z městečka jsou jeho siluety hezky vidět a přímo k němu nás dovedou hned dvě cesty, které máme na výběr.

Hrad se střídavě nazýval Trnávka a Cimburk, ale název Cimburk převažuje. Své jméno dostal podle cimbuří, které měli majitelé v rodovém erbu.

Hrad zde postavil slavný moravský rod pánů z Cimburka a zakladatelem je Ctibor z Trnávky, který hrad vybudoval v letech 1290-1300. Krátce zde žili páni z Lipé. Za husitských válek se Cimburk stal základnou husitů.

V době třicetileté války se zde usadila posádka císařského vojska, která měla za úkol chránit zdejší obyvatelstvo před Švédy. Vojáci však lid v podhradí spíš trápili a škodili mu, kradli a ubližovali. Po odchodu vojáků hrad chátral. Roku 1715 se zde lidé schovávali před morovou nákazou.

Od roku 1766 byl hrad již zcela opuštěn. V roce 1776 po zásahu blesku Cimburk vyhořel.

Před 1. světovou válkou hradu svitla naděje na záchranu. Chtěl se zde usadit řád německých rytířů. Nechal provést důkladný stavební a archeologický výzkum, při kterém byl objeven poklad – přes 2500 stříbrných mincí ze 13. století. Dnes jsou uložené v Národním muzeu. Bohužel válka přerušila plány a k obnově hradu již nikdy nedošlo.

Dodnes se nám zachovaly 2,5 m široké hradební zdi s bránou a kruhovou baštou, zbytky dvoupatrového paláce - výrazná zeď s okenními otvory, která tvoří dominantu kraje a sklepy.

Tajuplná zřícenina v malebné krajině tyčící se nad Městečkem Trnávka ve výši 412 m přímo vybízí k návštěvě.

Alena Hesounová

Poznámka redakce: Od 1. 3. platí další výrazné omezení pohybu obyvatel, ale hrad Cimburk si můžete aspoň přidat do seznamu výletů, na které se těšíte.