Oblíbené a vyhledávané autobusové zájezdy s názvem Cesty za uměním, zahájilo Městské muzeum a galerie Polička v roce 1995. Za těch 25 let se podařilo uskutečnit 44 zájezdů a navštívit tak mnoho památek a zajímavých míst naší země.

„Jednalo se o cesty tematicky zaměřené na určité slohové období. Během uplynulých ročníků se podařilo zahrnout všechny slohy a patrně i všechny stavební typy. Při 44 zájezdech jsme navštívili 74 lokalit. Vždy bylo snahou představit nejenom významné památky a to včetně staveb ze seznamu UNESCO, ale i objekty opomíjené. Chtěli jsme v daném místě ukázat i něco navíc. Běžně nepřístupný úsek či objekt a to za spolupráce s místními správci či odborníky. Cílem bylo umožnit zájemcům o památky a dějiny umění poznání bohatého kulturního fondu naší země,“ uvádí historik umění David Junek.

„Například v katedrále sv. Víta se nám podařilo navštívit i triforium, což je královský ochoz pod horními okny se slavnými reliéfy králů, o němž se v tisku psalo, cituji: Na Pražském hradě bude vystaven realistický model ochozu. Na skutečný se nikdy nedostanete. V roce 2003 jsme navštívili oceňovanou současnou vilu v Praze Nebušicích, od arch. Stanislava Fialy z roku 2001, jejíž majitel provázel obydleným domem 45 účastníků zájezdu,“ s úsměvem dodává.

V rámci výročí vydalo muzeum brožuru, která představuje všechny zájezdy a může být určitým kurzem dějin umění, ale zároveň se může stát inspirací, kam se vydat na zajímavý výlet v naší vlasti.

Alena Zavoralová