„Dostávají se k nám děti, které mají své dětské problémy, které jsou ohrožené, u kterých hrozí nějaké rizikové chování nebo které mají problémy se sociálními vztahy. Těmto dětem v nízkoprazích pomáháme s řešením jejich problémů, s rozvojem jejich osobnosti, podporujeme u nich samostatnost i zodpovědné chování“, přibližuje klienty zakladatelka Bonanzy Lenka Buchtová a dodává: "Ve Vendolí pak v nízkoprahu Prevence s Bonanzou využíváme k podpoře dětí vesnického prostředí, statku a zvířat."

V letošním roce rozjeli zaměstnanci Bonanzy projekt Bez udidla k zodpovědnosti – intervenční programy pro ohrožené děti a rodiny v regionu Svitavska, který je finančně podporován z programu OPZ+ Ministerstva práce a sociálních věcí. Jeho hlavním cílem je realizace programů zaměřených na přímou práci s dětmi a rodinami díky pěti programům, které se vzájemně doplňují.

Dětem, které mají problémy s učením, pomáhají po celý rok mentoři z řad středoškoláků v rámci programu Učení je fajn. Nejenže s mladšími dětmi proberou potřebné učivo, ale také jim ukazují, jak se učit nebo v rámci her prohlubují sociální interakci. „Období covidu a hojné užívání sociálních sítí se podepsalo na ztrátě či oslabení mnohých sociálních dovedností. Děti, a lidé obecně, najednou neví, jak mají komunikovat, jak navazovat a udržet vztahy. Děti mívají častěji poruchy řeči nebo se neumí dobře vyjadřovat,“ popisuje dnešní hlavní problémy Lenka Buchtová.

Podpoře sociálních dovedností dětí se proto věnují hned dva programy: K sobě blíž a K sobě ještě blíž. Programy se pořádají 3x ročně a spočívají v tom, že se děti se sociálními pracovníky deset po sobě jdoucích sobot setkávají na statku ve Vendolí, kde se vždy věnují jednomu tématu (zvládání emocí, řešení konfliktů, rodina, agresivita, respekt, zdravý životní styl apod.). Den mívá část teoretickou, kterou doplňuje osvojení si získaných znalostí v praxi. K tomu je v Bonanze často využívaná metoda hiporehabilitace, tedy prostřednictvím aktivit s koňmi, což je v ČR v oblasti poskytování sociálních služeb unikátní záležitost.