Ze zámeckého kalendária

V dubnu před 167 lety se ve Vídni konala svatba císaře Františka Josefa I. s půvabnou Alžbětou Bavorskou. Nechybělo málo a tato mladičká princezna byla pouze císařovou švagrovou. Císařova matka arcivévodkyně Žofie totiž vybrala jako pravou nevěstu a budoucí císařovnu Alžbětinu starší sestru princeznu Helenu. Během společného setkání v oblíbeném letním sídle nejvyšší rodiny mocnářství v rakouském Bad Ischlu se však císař zamiloval do Alžběty, a i přes matčinu nevoli si sňatek prosadil. Helena se o několik let později zamilovala do prince Maxmiliána Antonína Lamorala z Thurn-Taxisu, jehož rodině patřila od roku 1855 také Litomyšl.
Podobizna císařovy „andělské Sissi“, jak svou milovanou choť nazýval, nesměla chybět na žádném místě, kde císař bydlel. Nejinak tomu je i na zámku Litomyšl, kde pobýval několik dní roku 1889. Jedno z luxusních hostinských apartmá, určených právě pro Františka Josefa I., jsme pro vás rekonstruovali uplynulou zimu a budete jej moci obdivovat od letních prázdnin. Těšíme se na vás.

Státní zámek Litomyšl