Na severovýchodním okraji Českomoravské vrchoviny se nachází romantická krajina s mozaikovitým střídáním polí, luk a lesů. Přírodní park Údolí Křetínky byl vyhlášen roku 1996 pro své neobyčejné přírodní bohatství. Roste zde několik druhů zvláštně chráněných rostlin a zvláště cenné jsou zdejší podmáčené rašelinné louky. Malebná krajina dříve nazývaná Českomoravské Švýcarsko zůstala člověkem téměř netknutá.
Středem parku protéká říčka Křetínka s množstvím drobných toků a přítoků. Nejkrásnější úsek Křetínského údolí se nachází u vesnice Bohuňov, kde řeka vyhloubila v krystalických horninách skalní soutěsku. Skály jsou místy vysoké až 80 metrů. Na skalní ostrohy se dá vystoupat od silnice po neznačené cestě.
K Údolí Křetínky je možno se dostat z Nyklovic po modré turistické značce, z Olešnice po zelené nebo
z Bystré či Svojanova také po zelené. Údolí můžete navštívit v jakoukoli roční dobu a určitě nebudete litovat. Andrea Pospíšilová