Během měsíce dubna 2007 vzniklo na území Pardubického kraje již 130 požárů, přičemž více než polovina jich byla v přírodním prostředí (požáry trávy a lesních porostů).

Vzhledem ke zvýšenému počtu požárů a nepříznivým klimatickým podmínkám (dle dlouhodobé předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude suché počasí bez srážek i v měsíci květnu) navrhuje Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje vyhlásit období zvýšeného nebezpečí vzniku požárů na celém území Pardubického kraje do odvolání.