Na základě zkušeností z let minulých připravilo ministerstvo vnitra ve spolupráci s dalšími institucemi rozsáhlé protipovodňové cvičení Vltava a Labe 2007. Uskuteční se ve dnech 5. až 7. září a zúčastní se ho šest krajů a hlavní město Praha. „Cílem akce bude procvičit vzájemnou komunikaci mezi povodňovými orgány a následně orgány krizového řízení, které se aktivně podílí na řešení mimořádné události,“ uvedla mluvčí HZS Královéhradeckého kraje Martina Žahourková.

V rámci cvičení hejtman Královéhradeckého kraje ve čtvrtek vyhlásí stav nebezpečí. Povodňová komise kraje a příslušných obcí vyrozumí subjekty a přijmou opatření k řešení mimořádných událostí. Budou zahájeny záchranné práce a evakuace osob z nejvíce postižených oblastí.

Cvičení se účastní i obce s rozšířenou působností: Hradec Králové, Jaroměř, Dvůr Králové nad Labem, Kostelec nad Orlicí, Rychnov nad Kněžnou (jejich povodňové komise a krizové štáby) a další obce stanovené krajským úřadem. „Vzhledem k tomu, že se jedná o štábní cvičení, nebudou žádné požární jednotky vysílány do terénu a nebude nijak narušen běžný život občanů,“ ujistila Martina Žahourková.