Od soudu odešel s osmiměsíční podmínkou s odkladem na tři roky. Předseda soudu Bohumil Kotala přihlédl mimo jiné ke skutečnosti, že rodina obžalovaného zaplatila celou škodu, tedy skoro tři sta tisíc korun.

Desítky hrobů

Václav Barták rozbil na svitavském hřbitově dvacet čtyři pomníků především mladých lidí. Své jednání zdůvodnil tím, že mu někdo zničil jeho vlastní hrob. Podle soudního znalce Pavla Koldy trpí mladík poruchou osobnosti, kterou lékaři neumí v dnešní době léčit. „Došel jsem k závěru, že můj klient žije v jiném světě, a to vedlo k jeho jednání. Podle Pavla Koldy žije ve světě symbolizmu a smrti a odcizuje se normálnímu stavu,“ uvedl obhájce Miloš Vízdal.

Václav Barták před Okresním soudem ve Svitavách slíbil, že již nebude páchat žádnou trestnou činnost a bude se chovat slušně.

Jménem republiky

Soudce Bohumil Kotala mu udělil podmíněný trest ve výši osm měsíců se zkušební dobou na tři roky. Během té doby na něho dohlédnou úředníci probační služby. „Dopustil se hrubé neslušnosti a spáchal škodu za tři sta tisíc korun. Hrob je pro člověka posvátné místo. Cením si přístupu rodiny, což výrazně svědčí ve prospěch obžalovaného. Přistoupil jsem k podmíněnému trestu, protože vězením bychom se mu jen pomstili a jeho stav by se zhoršil,“ vysvětlil předseda soudu Bohumil Kotala.

Současně Václavu Bartákovi zakázal na tři roky vstup na svitavský hřbitov a urnový háj. „Ovšem doporučuji, aby nechodil na pohřby a hřbitovy ani v jiných městech. Myslím, že by si měl najít lepší zábavu, protože na zájem o posmrtný život je příliš mladý,“ dodává předseda soudu Bohumil Kotala.

Pokud se objeví na hřbitově, nebo se dopustí nějakého trestného činu, nastoupí na osm měsíců do vězení. Svitavští soudci si nepamatují, že by někdy řešili takový případ vandalství na místě posledního odpočinku.