Realita byla prozaičtější, ne však méně děsivá! Kamil Barák (nar. 1975), spáchal se svými komplici Petrem Horvaiem (1974) a Petrem Vrbenským (1974) - všichni pocházeli z Ostravy - několik ozbrojených loupeží.

Jmenovaná trojice, vybavená pistolemi a maskovacími kuklami, přepadla v době od 6. února do 26. března 1998 tři pošty, přičemž celková uloupená částka přesahovala 330 tisíc korun. Po těchto akcích opustil partu pro neshody Vrbenský. „Přestal jsem to zvládat,“ vypověděl na policii a později i před soudem. „Já s Horvaiem musel vždycky riskovat, vniknutí do objektu pošty bylo jenom na nás. Barák seděl opodál s připraveným autem a pak jako šéf rozděloval peníze.“

Dne 8. dubna následovalo další přepadení pošty, tentokrát už s novým členem party Tiborem Slížem (nar. 1979), které vyneslo 60 000 korun. A pak přišel osudný 17. duben 1998. Lupiči měli v plánu přepadení pošty v obci Háj ve Slezsku (okr. Opava). Zajeli dvěma vozy, vyzbrojeni vojenskou útočnou puškou a třemi pistolemi, na lesní cestu v katastru obce Dobroslavice, kde se převlékali do oděvů určených k akci.

Prakticky v tu chvíli je vyrušil policista Vítovský. Pozice aut na cestě se zakázaným vjezdem mu byla podezřelá a aniž tušil, jak nebezpečné a ke všemu odhodlané zločince má před sebou, požadoval na mužích průkazy totožnosti. „Snažil jsem se tomu policistovi vysvětlit, že všichni přebýváme na nedaleké chatě, kde máme doklady doloženy. Ale nevěřil mně a chtěl tam s námi odjet,“ vypověděl Petr Horvai.

Krátká dramatická jízda dvěma auty, kdy lupičům hrozilo prozrazení, vyústila ve zbabělou likvidaci Vítovského - Barák přinutil zaskočeného policistu samopalem, aby vystoupil z vozu a s rukama v týle si lehl do příkopu. Ihned poté jej čtyřmi výstřely do zad a jistící kulkou do týla usmrtil.

Barák s Horvaiem se vrátili do Ostravy, kde ukryli zbraně, a ráno 18. dubna odjeli do slovenského Zvolena. Zde marně čekali u vlaku, kdy se dle domluvy objeví Slíž. „Je to panikář, není na něj spoleh,“ řekl podle Horvaie Barák a naplánoval akci, kterou by se nepohodlného komplice jednou provždy zbavili. Horvai se vrátil vlakem do Ostravy, kde prostřednictvím Barákova otce vyzvedl dvě pistole s náboji.

Pokračování ve Svitavském deníku v pátek 30. prosince.